Van Migratie naar Burgerschap

Van Migratie naar Burgerschap

Dit boek beschrij1ft hoe het Komitee van Marokkaanse Arbeiders in Nederland zich twintig jaar lang inzette om de positie van migranten in Nederland te verbeteren. Dit gebeurde vaak in samenwerking met andere migrantenorganisaties en sociale bewegingen. Het vertelt niet alleen het verhaal van deze organisaties maar ook van de Marokkaanse migranten voor wie zij opkwamen.

isbn 90-6473-316-3, 253 pagina’s,  Instituut voor Publiek en Politiek,1996

€ 10,00 (incl. verzendkosten) Te bestellen bij de auteur via het contactformulier op deze site.