Publicatielijst

Publicatielijst ( chronologisch selectie)

Marokko, Paradijs van Onderdrukking, Ordeman, Rotterdam, 1977;

Artikelen in het tijdschrift Motief, 1976-1978;

Artikelen over mensenrechten en de politieke, sociale en economische situatie in Morokko in Marokkobulletin,1979 -1985;

Amicales: Rechterhand van Koning Hassan In: Geef Fascisme Geen Kans, SUA, Amsterdam, 1981;

Serie artikelen over bi-cultureel onderwijs en opvoeding:

Biculturele relaties in: SAMEN WIJS, nr. 3, jaargang 12,1991;

Biculturele relaties, School van veel invloed op positie van kind in: SAMEN WIJS, nr. 4, jaargang 12,1991;

Racisme op school, Engelse studie geeft hoop op antiracistische stroom in: SAMEN WIJS, no 1, jaargang 13, 1992;

Racisme op school. In: Samen Wijs, no 2, jaargang 13,1992;

On Modernization Theories, Racism and the Role of Education. In: Kruithof, B. & S. Sting (red). Education and modernization: the European Experience. NESA, Amsterdam,1992;

Islam als Stigma, Over Toenemend Racisme en de Rol van de Media in: Halbertsma, H. & A. van Bommel (red) Praten over Eigen en Andermans Geloof, Joden, Christenen en Moslims Leveren Gespreksstof. Zoetermeer, OASE, 1995 (in samenwerking met K. Huigh);

Van Migratie naar Burgerschap: Amsterdam, IPP, 1996, (253p.);

From Migration to Citizenship: The 20-year History of an Association of Moroccan Workers in the Netherlands (KMAN) in: Studi Emigrazione, XXXIV, nr.125, 1997;

Minderheidsvorming: Verheldering of Verhulling? in: LBR-bulletin, nr.1,1997;

Op Weg Naar Diversiteit, Antiracisme en Interculturalisering in het Sociaal-cultureel Werk, IMCO, Purmerend, 1997;

Racisme et Débats Publiques aux Pays-Bas in: Quaderni no. 36. Parijs, Editions Sapienta, 1998 (In samenwerking met T. A. van Dijk);

voor de tekst van het artikel:  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/quad_0987-1381_1998_num_36_1_1369

Tekstanalyses van ‘De politieke Islam in Nederland’, Rapporten van de AIVD – Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1998; 2002;

Interruptions in French Debates on Immigration in: Reisigl, M. & R. Wodak The Semiotics of Racism, Approaches in: Critical Discourse Analysis, Passagenverlag, Wenen, 2000;

Parliamentary Discourse on illegal Immigrants, Asylum and Integration: The Case of Holland in: Wodak, R. & T.A. van Dijk Racism at the Top. Klagenfurt: Drava Verlag, 2001;

Parliamentary Discourse on Immigration and Nationality in France in: Wodak, R. & T.A. van Dijk Racism at the Top. Klagenfurt: Drava Verlag, 2001;

Racism and Cultural Diversity in the Media, the Netherlands in: J. Ter Wal (ed.). Racism and Cultural Diversity in the Mass Media. An Overview of Research and Examples of Good Practice in the EU-Member States, 1995-2000. Wenen, European Monitoring Center on Racism and Xenophobia, 2002 (pp. 287-310); voor meer informatie en de volledige tekst klik hier

Xenophobia, Migration and the Perception of The Other: The Dutch Case; Paper voor een Seminar over racisme, netwerk van Europese onderzoeksinstituten. Euromesco Lissabon in samenwerking met de Raad van Europa, 2000;

Een Loodzware Erfenis, Geschonden Mensenrechten in Marokko in: Justitiële Verkenningen, Den Haag, WODC, nr. 5. 2001;

Het Politieke Vertoog over Immigratie en Asiel; de Parlementaire Debatten in Nederland en Frankrijk (1996-1997) in: Justitiële Verkenningen, Den Haag, WODC, nr. 8. 2001; voor de volledige tekst klik hier

Racisme et Réactions Extrémistes à l’Immigration Clandestine, le Cas de El Ejido, Espagne;  Paper voor het Colloquium ‘Les Émeutes Xénophobes Contre les Immigrés Clandestins Marocains en Andalousie: La Politique de l’Union Européenne en Question’, 15-16 juni 2001, Parijs, L’Institut des Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées (ISMEA);

Difference, Deviance, Threat? Mainstream and Right-extremist Political Discourse on Ethnic Issues in the Netherlands and France,1990-1997. Amsterdam: Aksant, 2002 (298 pp.);

From Migration to Citizenship: Migrants Movement and Minority Discourse, a Dutch Case (1975-1995); Paper voor de conferentie ‘Political Participation of Immigrants and their Descendants in Post-War Western Europe’ van het European Consortium for Political Sciences (ECPR), Joint Sessions of Workshops, Turijn, Italië, 22-27 maart 2002;

Apartheid dans la forteresse Europe: immigration et racisme à El Ejido in: Bell, N. et al. (2002). Le goût amer de nos fruits et légumes. L’exploitation des migrants dans l’agriculture intensive en Europe. Informations et Commentaires, Limans: Forum Civique Européen, 2002;

Right-wing Parliamentary Discourse on Immigration in France in: Discourse & Society, 2003, Vol 14(3):309-348;

Political Discourse on Ethnic Minority Issues, a Comparison of the Right and the Extreme-Right in the Netherlands and France (1990-1997) in: Ethnicities, 2003, Vol 3 (2): 183-213;  voor meer informatie en de volledige tekst klik hier

Racism, a Threat to Global Peace. In: Journal of Peace Studies, 2003, Vol 8(2): 45-66;  voor de volledige tekst klik hier

Vie Associative des Marocains aux Pays-Bas, Mémoire et Actualité in: Trajectoires et dynamiques migratoires de l’ immigration marocaine en Belgique, 2004, Bruxelles, Academia-Bruylant;

Global Peace and Racism, a Historical Theoretical Discussion in: Leena Parmar (ed.) World Peace and Disarmament, 2003) New Delhi: Pointer Publishers;

Mudawannah, Recht of Onrecht? Voor een conferentie van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging over veranderingen in het familierecht in Marokko, Amsterdam, 2004;

Van Gogh und die Folgen: die Soziopolitischen Folgen eines Mordes, in Jurgen Link & M.Jäger Macht-Religion-Politik, Edition Diss/ UNRAST-Verlag Münster, 2006;

Neoliberalismus, Rassismus und Rechtsextremismus- am Beispiel der Niederlande, in P. Bathke & S. Spindler Neoliberalismus, Rassismus und Rechtsextremismus in Europa, Zusammenhänge- Widersprüche – Gegenstrategieën, Karl Dietz Verlag Berlin, 2006;

Het integratiedebat heeft andere woorden nodig in: Contrast, Amsterdam, maart 2007;

Being Equal in Similar Circumstances, Antidiscrimination Laws and Policies in the Netherlands, Seminar Barcelona, Universitat Pompeu Fabre/ SOS-Racisme Catalunya, oktober 2008;

Inburgering in Rijswijk, Meander i.o.v. de gemeente Rijswijk, Alphen aan den Rijn 2006;

Inburgering in Midden Holland, Meander i.o.v. de samenwerkende gemeenten, Alphen aan den Rijn, 2007;

Inburgering in de Rijnstreek, Meander, i.o.v. samenwerkende gemeenten, Alphen aan den Rijn 2007;

Het (v)mbo- onderwijs en ouderbetrokkenheid, Meander, Alphen aan den Rijn, 2008;

Onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten van niet-westerse afkomst, met speciale aandacht voor het hbo, Meander, Alphen aan den Rijn, 2008;

Harde Werkers, migranten van het eerste uur langs Rijn- en Lek 1945-1985 (256 pp.), Zutphen: Walburg Pers, 2009; voor meer informatie klik hier  http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/term/molukkers/meerweten

Polarisatie & Radicalisering in Kaag & Braassem, een analyse van risico’s en kansen, Meander, 2009;

In en Uit Extreemrechts, i.s.m. W. Wagenaar, m.m.v. F. Demant, Anne Frank Stichting/ Universiteit Leiden, Instituut Bestuurskunde, Amsterdam University Press (AUP), 2010; voor de volledige tekst klik:

http://www.annefrank.org/nl/Educatie/Discriminatie-in-Nederland/Monitor-racisme/Met-hulp-stoppen-rechtsextremisten-eerder/

for the English translation click here

Extreemrechts in Amsterdam, i.s.m. W. van der Schans, Anne Frank Stichting/Universiteit Leiden, Instituut Bestuurskunde, in opdracht van de gemeente Amsterdam, AUP, 2011;  Voor de volledige tekst klik hier

Islamistisch extremisme in Nederland, in P. Rodrigues & J. van Donselaar, Monitor Racisme & Extremisme, negende rapportage, Amsterdam/ Leiden Anne Frank Stichting/ Universiteit Leiden, AUP, 2010 (pp 85-109); voor meer informatie en de volledige tekst klik hier

For the English translation of the Monitor report with the chapter Islamist Extremism in the Netherlands click here

Islamofobie en discriminatie, Amsterdam, AUP, 2012 (158 pp).

Islamophobie et Discrimination, 2012.  Pour la traduction en Français (pdf) voyez la site’: http://nl.aup.nl/books/9789048513048-islamofobie-en-discriminatie.html

Islamophobia and Discrimination, 2012. Download the English translation (pdf) on the website of the publisher: http://nl.aup.nl/books/9789048513048-islamofobie-en-discriminatie.html

Youth engagement in right wing extremism: comparative case from the Netherlands,in M. Taylor e.a.Extreme Right-Wing Political Violence and Terrorism, New Directions in Terrorism Studies, London, New York Bloomsbury ,2013 (pp.127-129). Voor meer informatie klik hier

Diverse publicaties over Burgerschap en Vrijwilligerswerk (2004-2012) o.a.in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk.

Islamfeindlichkeit in den Niederlanden, München, Akademische Verlagsgemeinschaft München, 2014.

Islamofobia e discriminazione, epubli.de, 2014.

Monitor Moslim Discriminatie, Universiteit van Amsterdam, IMES, 2014.

Incidenten bij moskeeën, risico en bescherming, Universiteit van Amsterdam, 2015.

Dutch Islamophobia, LIT-Verlag, 2015 (185 pp).

 Islamophobia in the Netherlands, national report 2015, in: E. Bayrakli & F. Hafez, European Islamophobia Report 2015, SETA, 2016 (pp. 377-399).

Racism, a Complex Human Rights Issue, in: B.Weston & A. Grear (eds.) Human Rights in the World Community: Issues and Action, Philadelphia, University of Pennsylvania Press., 2016.