Extreemrechts in Amsterdam

Ineke van der Valk & Wil van der Schans
Extreemrechts in Amsterdam

Dit onderzoek naar 5extreemrechts in Amsterdam, vanaf 2004 tot medio 2010, is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Het algemene doel van dit onderzoek is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de Amsterdamse situatie met betrekking tot extreemrechtse radicalisering. De laatste jaren gingen steeds meer gemeenten zich bezighouden met het ontwikkelen van beleid om radicalisering en polarisatie tegen te gaan, vooral gericht op islamitisch radicalisme. De aandacht voor extreemrechtse radicalisering bleef echter achter. Onderzocht is of extreemrechts zich manifesteert in Amsterdam en zo ja, in welke verschijningsvormen het zich voordoet en wat de omvang en reikwijdte ervan is.

isbn 978-90-8555-049 -5,  Anne Frank Stichting, Universiteit Leiden, Instituut Bestuurskunde, Monitor Racisme en Extremisme, 2011.

124 pagina’s, € 17,95 verkrijgbaar in de boekwinkel of via ww.aup.nl .

Voor de digitale versie klik hier