Islamofobie en discriminatie

Ineke van der Valk
Islamofobie en discriminatie

Sinds 11/09 staan m6oslims in het centrum van de publieke belangstelling. De beeldvorming is vaak negatief. Van der Valk onderzoekt het verschijnsel islamofobie op basis van literatuurstudie, documentenanalyse en gegevens over uitingen van islamofobie. Islamofobie wordt geanalyseerd als een ideologisch mechanisme van uitsluiting. Uitingen worden aangetroffen op internetfora, in uitspraken van de PVV en in geweldacties tegen moskeeën. Hoe worden negatieve betekenissen over moslims geconstrueerd? Waar vinden geweldacties plaats? Het boek bespreekt de invloed van islamofobie. Het Nederlandse antidiscriminatiebeleid staat onder druk nu islamofobie als ideologie is doorgedrongen tot in het centrum van de politieke macht. De auteur stelt dat de verschuivingen in het politieke klimaat pas volledig kunnen worden begrepen als racisme, ideologie en taal in de analyse betrokken worden.

isbn 978 90 8555 058 7, 158 pagina’s,  Amsterdam University Press (AUP), 2012
€ 19,95 verkrijgbaar in de boekwinkel of via www.aup.nl

Dit boek werd vertaald in Engels, Frans, Duits en Italiaans (zie publicatielijst). De Engelse en Franse vertaling van dit boek zijn te downloaden vanaf de website van AUP