Harde Werkers, migranten van het eerste uur langs Rijn- en Lek 1945-1985

Harde Werkers, migranten van het eerste uur langs Rijn- en Lek 1945-1985.

Dit boek verhaal3t de levens van verschillende groepen migranten die in de naoorlogse periode naar Nederland kwamen. Het gaat vooral over de ‘gastarbeiders’, Turken en Marokkanen, maar ook over Surinamers, Molukkers en Hongaren. We kunnen lezen over hun werk, huisvesting, dagelijks leven en vrije tijd; hoe ze werden opgevangen en besproken in de pers. Het boek geeft inzicht in hun lokale geschiedenissen in verschillende gemeenten van Zuid Holland: Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn maar ook in de toen nog zeer kleine plattelandsdorpen zoals bijvoorbeeld Boskoop, Nieuwkoop Bodegraven en Schoonhoven. De verhalen en voorbeelden komen uit deze regio maar zijn exemplarisch voor de manier waarop het hun lot- en landgenoten elders in Nederland verging. Dit boek, geschreven voor de stichting Meander, is rijk geïllustreerd.
isbn 90-5730-574-7, 265 pagina’s,  Walburgpers i.s.m. Meander,2009

€ 24,95 verkrijgbaar in de boekwinkel, bij Walburg Pers of  bij de auteur via het contactformulier op deze site.

Voor de digitale versie klik op de site van ‘Vijf eeuwen migratie’ hier