Expertise-CV

Ineke van der Valk is sinds 2012 werkzaam voor het  project Monitor Islamofobie en discriminatie van moslims. Zij doet hiervoor onderzoek (zie publicaties) en geeft lezingen en interviews. Zij heeft langdurige ervaring als onderzoeker, adviseur, schrijver, docent, opbouwwerker en tolk/vertaler (Fr/Eng). Zij is als gastonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Inhoudelijk is de rode draad de ontwikkeling van een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit, vooral naar etnische afkomst. Haar aandacht gaat vooral uit naar processen van maatschappelijke uitsluiting en discriminatie.

Van der Valk heeft een brede achtergrond in de sociale wetenschappen waaronder een doctoraal pedagogie/onderwijskunde en etnische studies. Zij promoveerde op het raakvlak van sociale wetenschappen en tekstwetenschap (Discourse Studies) bij de Universiteit van Amsterdam. In de jaren zeventig en tachtig werkte zij als opbouwwerker in oude wijken van Amsterdam en Utrecht en gaf steun aan organisaties die zich bezig hielden met mensenrechten, antidiscriminatie en belangenbehartiging. Voor een samenwerkingsproject van de  Universiteit van Amsterdam en  de Universiteit van Wenen deed zij vergelijkend onderzoek naar de beeldvorming over migranten in de politiek in Nederland en Frankrijk. Over dit onderwerp gaat haar proefschrift (2002, zie publicaties) waarin een goed beeld wordt gegeven van het publieke debat over de multiculturele samenleving in de pre-Fortuynperiode. In de provincie Zuid-Holland deed Van der Valk onderzoek naar onderwijsvraagstukken, inburgering en de geschiedenis van migranten. Voor de Anne Frank Stichting deed zij onderzoek naar rechtsextremisme, jihadi extremisme, islamofobie en radicalisering en deradicalisering van jongeren. Ineke van der Valk werkte ook in het onderwijs: cursussen, trainingen, lezingen en workshops, vaak op de werkplek, over onderwerpen die verband houden met multiculturele ontwikkelingen. In het hbo-onderwijs gaf zij les op het gebied van sociale en menswetenschappen: sociologie/ ontwikkelings- en levensfasepsychologie, pedagogie en interculturele pedagogie.

Zij heeft ruime internationale en interculturele ervaring en publiceerde in het Engels, Frans en Duits. Haar publicaties gaan onder meer over discriminatie, racisme, islamofobie, beeldvorming, de rol van de media, radicalisering en extremisme, opvoeding en onderwijs, de geschiedenis van migranten en hun organisaties, illegale migratie, mensenrechten en burgerschap.