Diensten en producten

Ineke van der Valk heeft meer dan 25 jaar professionele ervaring op verschillende gebieden: onderzoek, onderwijs, advisering, schrijf, tolk- en vertaalwerk en opbouwwerk. Voor het volgende kunt u een beroep op haar doen:

Onderzoeksopdrachten, lezingen en publicaties
Deze gaan meestal over onderwerpen die te maken hebben met etnische diversiteit, discriminatie en extremisme. Een onderzoeksopdracht of lezing kan gaan over migratiegeschiedenis, over radicalisering, over islamofobie, over migranten en burgerschap, over etniciteit en identiteit en over beeldvorming over moslims en islam, om maar enkele onderwerpen te noemen. Publicaties variëren van behoorlijk theoretisch tot zeer praktisch, inclusief allerlei meng- en tussenvormen.

Schrijfcoaching
Hierbij gaat het om individuele begeleiding van (beginnende) auteurs, vooral mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is maar die toch een non-fictie boek of artikel in het Nederlands willen publiceren.

Scriptiebegeleiding
Het gaat om scripties voor het hbo en universitair- onderwijs en dan vooral om de sociale – en menswetenschappen en geesteswetenschappen.

Tolk- en vertaalwerk
Bij het tolk- en vertaalwerk uit het Frans en Engels gaat het om teksten, artikelen, lezingen en discussies over onderwerpen in het sociale domein.

Tekstanalyse en tekstredactie
Bij redactie gaat het om het schrijven of redigeren van artikelen, beleidsnota’s, boeken en andere publicaties, vooral rond sociale vraagstukken.
Misschien wordt u soms geconfronteerd met een tekst die u tendentieus vindt of waarvan u wilt weten waarom er zo’n negatieve, of positieve, werking van uitgaat. Een tekstanalyse laat zien wat voor tekstkenmerken er worden gehanteerd en hoe deze uitwerken. Soms zijn er eye-openers! Ook in de juridische wereld kan tekstanalyse een belangrijk instrument vormen.